Hartekreet

Ik wil U zoeken, Heer, en daarom roep ik U binnen.
Ik wil U binnenroepen omdat Ik in U geloof
want U bent ons verkondigd.
In mijn geloof roep ik U binnen
Heer
het geloof dat U mij hebt gegeven
dat U mij als levensadem hebt geschonken
door de mensheid van uw Zoon
door het dienstwerk van Hem die U verkondigt.