Elkaar vasthouden

De Kruisweg 7. Ook zijn moeder Maria is zeer bedroefd bij haar ontmoeting met haar zoon.

Daarom heeft de Heer ons liefgehad:
opdat wij op onze beurt
elkaar zouden liefhebben.