Dolf van der Linden

Email: DolfvanderLinden58@gmail.com

Telefoon:  040- 2140114


Dolf van der Linden  augustijn, in 1939 in Nuenen geboren, is al zo lang aan de Augustijnenkerk verbonden dat hij eigenlijk niet meer voorgesteld hoeft te worden. Dolf werd na zijn wijding in 1966 kapelaan in Maastricht en sinds 1979 was hij districtscatecheet in Helmond. Van 1987 tot 2000 was hij werkzaam in het ziekenhuisapostolaat. Sinds 2000 is Dolf actief in het individuele pastoraat en in de werkgroep Bezinning en Spiritualiteit. In de Kerk-Krant van juni 2016 verscheen een uitvoerig vraaggesprek met hem naar aanleiding van zijn gouden (50 -jarig) priesterjubileum.

Terug naar overzicht: Pastores