Dankzegging

Wat de mens gelukkig maakt,
komt niet van hemzelf,
maar van iets dat hem overstijgt.