BasicHoe soberder een levenswijze
hoe beter zij past
bij de dienaren van God