Over Marta en Maria

Spreker: Hans van Reisen

Woensdag 2 oktober om 14.30 -16.30 uur
Glorieuxpark, Geldropseweg 170, Eindhoven

Luisteren of kopjes wassen? 
Met Jezus op bezoek bij Marta en Maria (Lucas 10,38-42).
Het evangelieverhaal over Jezus’ bezoek aan Marta en Maria is maar kort en  misschien wat onbekend: in (rooms-)katholieke kerken krijgt deze episode op zondag maar eens in de drie jaar de volle aandacht, telkens midden in de zomervakantie.
Dat was ook dit jaar weer het geval, op 21 juli.
Nu bijna iedereen weer thuis is teruggekeerd, gaan we dit vakantieverhaal nog eens wat zorgvuldiger met elkaar bekijken en bespreken. We doen dat met een augustijns perspectief.
Twaalf keer heeft Augustinus (354-430) dit evangelie van toelichting voorzien. In zekere zin vormt dit evangelieverhaal een dunne draad in zijn leven. Zijn uitleg is zoals zo vaak vol verrassingen.

Hans van Reisen, studiesecretaris van het Augustijns Instituut te
Utrecht, heeft daarover het een en ander uitgezocht.
Graag deelt hij zijn ontdekkingen met belangstellenden.

Na afloop van zijn voordracht is er ruimte voor gesprek en laten we – bij voldoende tijd – Augustinus zelf aan het woord door van hem een preek te lezen (niet in het Latijn, maar in Nederlandse vertaling) en met elkaar te bespreken.
Rond de bijeenkomst is er een boekentafel van het Augustijns Instituut waarop alle verkrijgbare vertalingen van Augustinus ter inzage liggen en desgewenst kunnen worden aangeschaft
Tegen contante betaling of op rekening; geen cadeau- of boekenbonnen.