Over leven en werken van de apostel Paulus

Spreker: Joop Smit

Woensdag 4 december 14.30 -16.30 uur
Glorieuxpark, Geldropseweg 170, Eindhoven

Dr. Joop Smit  (Augustijn)   studeerde   exegese    in  Nijmegen, Rome  en  Jeruzalem. 

Hij was vele jaren docent aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. In 1987 promoveerde hij op het proefschrift Opbouw en gedachtegang van de Brief aan de Galaten en verduidelijkte hij in de serie “Belichting van het bijbelboek’ Brief aan de Galaten. In 2000 publiceerde hij About the Idol offerings. Rhetoric, Social Context and Theology of Paul’s Discourse in First Corinthians  8:1-11;1
In tal van publicaties maakte hij de bijbel voor een breed publiek toegankelijk.
Hij  schreef   de  laatste   jaren  vier   boeken   over   de evangelisten.

Zijn   werken   worden   door predikanten, priesters en catecheten  zeer gewaardeerd. Zijn  laatste  boek    is  een  studie   over    het  Onzevader  gebed.
Zijn   lezing   over   Paulus  is  een boeiende  ervaring.