4D Christelijke Meditatie

Meditatie is het gebed van stilte en luisteren.
In de christelijke traditie ook wel het contemplatieve gebed genoemd of het gebed van het hart.
Het stil zitten en het stil worden om ontvankelijk te worden voor Gods aanwezigheid vraagt om dagelijkse beoefening. Daarom is het advies van de benedictijn John Main, die deze  vorm van bidden opnieuw onder de aandacht heeft gebracht, om twee maal per dag 20 – 30 minuten te mediteren.
Hoewel eenvoudig, blijkt het in de praktijk moeilijk om vol te houden. Voor velen is het een kwestie van telkens opnieuw beginnen totdat het in het dagritme verankerd is.

De wekelijkse groepsmeditatie is bedoeld ter ondersteuning en bemoediging voor de dagelijkse meditatie.

In de maand september staan de bijeenkomsten in het teken van kennismaking met deze vorm van mediteren. Wie wil kan daarna verder gaan.

Iedereen is welkom. Wel graag je komst aanmelden.

Voor meer informatie: zie: www.wccm.nl

De eerste woensdag van de maand is er gelegenheid een uurtje na te blijven om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Data:  Elke woensdagavond, uitgezonderd juli en augustus
Plaats:  Catharinakerk
Begijnhof 2a EINDHOVEN
Tijd:  Van 19.00 – 19.30 uur.
Aanbellen bij raam vanaf 18.50 uur

Kosten:  Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Info, contact: Dora Kruijer, tel. 06 – 1700 8981
dmb.kruijer@gmail.com