Matthäus Passion

Donderdag  5 maart 2020, 14.30-16.30 uur
Glorieuxpark, Geldropseweg 170, Eindhoven

Spreker: Ad de Keyzer

Waarom is de Matthäus- Passion toch zo ongekend populair in Nederland? Zowel musici als luisteraars horen “in dit muziekstuk de geestelijke ruimte waarin ‘geloof’, ‘transcendentie’ en ‘God’ hun plaats hebben”, zegt Bach-kenner Ad de Keyzer. Hij publiceerde onlangs een boek over Bachs grote Passie.   De Keyzer neemt niet alleen de muziek serieus, maar ook de tekst van de achttiende-eeuwse piëtistische tekstdichter Picander. 

Hij plaatst de tekst van de Matthäus-Passion in de context waarvoor deze gedacht is: de liturgie van Goede Vrijdag. De Matthäus is dan ook geen dramatische voltrekking van de tekst, zoals een opera, maar een liturgische. De rituele voltrekking van de tekst heeft tot doel dat de hoorders van het woord  zich dit woord daadwerkelijk  eigen maken.

Dit is in Bachs Matthäus-Passion goed te herkennen op de zeventwintig momenten waarop de evangelietekst onderbroken wordt door recitatieven, aria’s en koralen.

Dr. Ad de Keyzer (Wetenschappelijk medewerker Titus Brandsma Instituut, Nijmegen en Stafmedewerker Zusters van JMJ in ‘s-Hertogenbosch) en geeft vele cursussen op het gebied van liturgie, ook over de Matthäus-Passion.

Op YouTube vindt u deze korte documentaire
over zijn lezing:
Ad de Keyzer over de Matthäus Passion