Lezing: Mystieke afgrond van het moderne IK

Inleider: Marc de Kesel.
In de spiritualiteit en mystiek zoeken velen een tegenwicht tegen de sterke nadruk die op het ‘IK’ wordt gelegd in onze moderne tijd. Maar is deze gefascineerdheid voor spiritualiteit en mystiek geen list om dat Zelf, het eigen IK juist sterker te maken? Marc de Kesel wil hieromtrent helderheid scheppen door dieper in te gaan op de mystieke traditie.
Datum en tijd: woensdag 3 oktober, 14.00-16.00u.
Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven
Kosten: € 7,- te voldoen bij aankomst. U kunt ook de hele cyclus tegelijk voldoen € 35,- voor 6 lezingen  op rek.nr.
NL85 TRIO  0197655408 t.n.v. J. de Klerk o.v..v. naam deelnemer en cyclus lezingen