Lezing: Dialoog christenen moslims

Inleider: Enis Odaci

Christenen en moslims. Ze lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan. Aangejaagd door de verschrikkelijke ontwikkelingen in het Midden-Oosten en een stevige rechtse wind lijkt de polarisatie in Nederland hand over hand toe te nemen.Maar er zijn gelukkig ook vele ontwikkelingen, ontmoetingen en hoopvolle initiatieven die het tegendeel bewijzen. Hoe gaan we met deze zowel positieve als negatieve realiteit om? Kunnen wij als gelovigen een relatie opbouwen met mensen die wij ‘anders’ vinden?
Enis Odaci, moslim, publicist en journalist, is voorzitter van de Stichting Humanislam, een denktank voor islamitisch Humanisme, die hij mede heeft opgericht n.a.v. het verscherpte islamdebat na
11-09-2001.
Datum en tijd: woensdag 7 november, 14.00-16.00u.
Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven
Kosten: € 7,-.