Jongeren en kerk

Woensdag 8 januari om 14.30 -16.30 uur
Glorieuxpark, Geldropseweg 170, Eindhoven

Spreker: Rachel van Andel

Ds. Rachelle van Andel (28) werkt als vernieuwingspredikant in Eindhoven en studentenpastor in Maastricht.

In een internationale en dynamische omgeving onderzoekt zij vanuit de praktijk hoe je vandaag de dag kerk kunt zijn. Het bouwen van relaties, sociale rechtvaardigheid, spiritualiteit en community building staan voorop in haar werk. In haar lezing neemt ze u mee in de praktijk van het werken met jongeren, en onderzoekt ze samen met u wat intergenerationele solidariteit zou kunnen betekenen en hoe de kerk er in de toekomst uit zou kunnen zien. 

Dit is op internet over Rachelle te vinden:
Rachelle van Andel, Dominee, Author at New Connective