De spiritualiteit van Vincent van Gogh

Woensdag 6 november 2019 om  14.30-16.30 uur
Glorieuxpark, Geldropseweg 170, Eindhoven

Spreker: Peter van Overbruggen

Pas rond 1880 besloot Vincent van Gogh om kunstenaar te worden. Daarvóór had hij het voornemen gehad om als predikant in het voetspoor van zijn grootvader en vader te treden.
Opgegroeid in een godsdienstig milieu intrigeerde de religie hem mateloos. Een theologiestudie in Amsterdam brak hij echter na korte tijd teleurgesteld af.
Vervolgens was hij van 1878 tot 1880 werkzaam als prediker bij de mijnwerkers in de Borinage. Vincent stond daarbij een sociaal christendom voor en liet zich o.a. inspireren door ‘De Navolging van Christus’ van Thomas a Kempis.
Zijn Waalse leidinggevenden keurden echter zijn praktische en fanatieke vertaling van het christendom naar hulpvaardigheid af en stuurden hem weg.
Later zou Vincent in zijn werk als kunstenaar én in zijn vele brieven zijn ‘spiritualiteit’ op een andere manier gepassioneerd tot uitdrukking brengen.  

Drs. Peter van Overbruggen is in 1947 geboren in Nuenen. Na zijn studie theologie en Nederlands was hij 35 jaar verbonden aan het Eindhovense Augustinianum als docent, conrector en plaatsvervangend rector.

Hij schreef een boek over ‘250 jaar pastorie & Van Goghhuis Nuenen’ en publiceert in diverse tijdschriften over cultuurhistorische, maatschappelijke en religieuze onderwerpen.
Hij is o.a. voorzitter van de Stichting Kunstfonds Vincentre Nuenen, lid stuurgroep gidsen Vincentre en bestuurslid Stichting Knippenbergprijs Brabant. Hij geeft voordrachten over uiteenlopende Van-Goghthema’s.