Cursus ‘Wat geloof ik’

Cursus: Wat geloof ik? ‘De geloofsbelijdenis van de apostelen.’
Leiding: Simone Bartelds-Lathuilière, theologe.
Religie kunnen we zien als ‘ De beleving van een diepe verbondenheid met zichzelf, de ander, de wereld, de mensen en het transcendente’. Essentieel is om woorden te vinden om deze verbondenheid uit te drukken. In het begin van het ontstaan van het Christendom is deze verbondenheid verwoord in de geloofsbelijdenis van de apostelen.
Deze cursus wil een hulp zijn in het verwoorden van je eigen geloof. Hij heeft de vorm van een geloofsgesprek. Via uitwisselingen met elkaar gaat ieder proberen om uitdrukking te geven aan haar/zijn eigen geloof.
Data: 2 en 9 april 2019,
Tijd: 14.00-16.00u.
Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven
Kosten: € 12,50
Informatie: Simone Bartelds tel. 040-252 16 70