Woensdag 21 maart: Film Lion

Deze film laat het wonderbaarlijke, waargebeurde verhaal zien van de vijfjarige Saroo, die woont op het platteland van Noord-India. Hij verdwaalt en komt terecht in Calcutta waar hij opgenomen wordt in een kindertehuis. Vanuit dit tehuis wordt hij geadopteerd door Australiërs, die hem liefdevol opvangen. Maar op latere leeftijd gaat hij op zoek naar zijn moeder in India.
Regisseur: Garth Davis.
Programma: Er is een korte inleiding op de film, daarna wordt de film vertoond, na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten over de film
Tijd en plaats: 19.30-22.00, Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven.
Kosten: € 5,- inclusief koffie, thee, frisdrank

cursus ethiek

Inleider: Ari v.d. Zon, docent levensbeschouwing
Voor velen is ethiek een vaag begrip. Ethiek is wat goed is en wat men behoort te doen. Kortom ethiek denkt na over waarden en normen. Ethiek probeert op een systematische wijze tot een gefundeerd oordeel en daarmee verantwoord handelen te komen. Belangrijke thema’s zijn dan ook: vrijheid, rechten, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en macht. Ethiek schrijft niet voor maar stimuleert een eigen gefundeerd oordeel.
Tijd: 14.00-16.00 u.
Data: 20 en27 februari, 6,13,20,27maart
Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven
Informatie, opgave: J. de Klerk tel. 040-2112137.
Kosten: € 35,- te voldoen op de eerste bijeenkomst of op rek.nr. NL85TRIO 0197655408 t.n.v. J. de Klerk, o.v.v. Naam deelnemer en cursus.

Op Pelgrimspad

Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur.
Mystiek is een eenheidservaring met de werkelijkheid. Ook in de geschapen werkelijkheid in Gods vrije natuur is God te vinden. In de inleiding gaan we uit van mystieke teksten van Dag Hammerskjöld, Eizo Ryokan ( zenmeester) en Franciscus van Assisi.
Datum: vrijdag 6 april 2018
Tijd en plaats: 14.00u.-16.30u.
Kerkwijkcentrum Tongelre, ’t Hofke 153, 5641 AK Eindhoven, links van de Martinuskerk.
Kosten: geen, behalve eigen consumpties.
Programma:
14.00u. Inleiding vanuit een mystieke tekst .
14.30u. Stiltewandeling door het Groen Domein Wasven; start Beukenlaantje, ’t Hofke
15.30u. Nagesprek in Kerkwijkcentrum Tongelre
Leiding: Theo v.d. Elzen.
Informatie/opgave: Ruud Aalders, apraalders@onsneteindhoven.nl tel.040-2448611
Theo v.d. Elzen,elzen17@xs4all.nl tel. 0497-572804

Cursus: Mystieke teksten lezen

Thomas Merton

Thomas Merton was een belangrijk katholiek theoloog, dichter, auteur en sociaal activist. Hij was monnik van de trapistenabdij Onze Lieve Vrouw van Gethsemani in de VS. Hij is ook een belangrijke hedendaagse mysticus, die verbanden legt tussen zijn katholieke geloof en de oosterse filosofie en spiritualiteit.

Datum en tijd: maandag 2 oktober, 6 november, 4 december 2017, 22 januari, 5 februari, 5 maart 2018, 1400-16.00u.
Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan17, 5613 CBEindhoven
Inleider: Léon Teubner, medewerker Titus Brandsma Instituut.
Kosten: € 35,- te voldoen op de eerste bijeenkomst of op rek.nr. NL85TRIO 0197655408 t.n.v. J. de Klerk o.v.v naam deelnemer en cursus.

Franciscaanse groep

 Franciscaanse Spiritualiteit.

Franciscus van Assisi (1182-1226) is een heilige, die velen tot op de dag van vandaag iets te zeggen heeft. Komende uit een rijke familie heeft hij na lang zoeken de weg gekozen van eenvoud, vrede, broederschap in verbondenheid met God en zijn schepping.
Er zijn prachtige verhalen over hem bekend. Om zijn gedachtegoed, dat uiterst actueel blijkt te zijn, levend te houden zijn er maandelijkse bijeenkomsten voor mensen die zich door zijn levenswijze willen laten inspireren.
De bijeenkomsten beginnen om 18.30 uur met een viering met een franciscaans thema.
Daarna is er een nazit al of niet met een maaltijd  ( meegebracht voedsel ) tot 21.00 uur.

 • Data:     Eerste donderdagavond van de maand
  2017:  7 sep, 5 okt, 2 nov, 7 dec.
  2018:  4 jan, 1 febr, 1 mrt, 12 apr, 3 mei, 7 juni.
  Plaats: Antoniuskerk zij-ingang links langs hoofdingang.
  Tijd:  18.30-21.00 uur
  Kosten:  20 euro per avond (exclusief koffie/thee) voor de hele groep
  Info/contact:  Mathieu Rutten, email:dorss076@planet.nl; Sjoerd Hertog, email: Hertog@gmail.com

Meditatie bijeenkomst

Meditatie vanuit de Christelijke traditie

Meditatie is het gebed van stilte en luisteren. In de christelijke traditie ook wel het contemplatieve gebed genoemd of het gebed van het hart. We vinden deze vorm van bidden in de Bijbel, bij de woestijnvaders, bij mystici. Meditatie is een vorm van bidden, die beoefend wordt naast de gebruikelijke gebedsvormen. Het is verankerd in een christelijke levenswijze.
De benedictijn John Main ( 1926-1982) heeft deze meditatie opnieuw onder de aandacht gebracht.(zie: www.wccm.nl).

De groepsbijeenkomsten zijn bedoeld ter ondersteuning en bemoediging van de dagelijkse meditaties. Tijdens deze bijeenkomst wordt meestal eerst een stukje gelezen uit de traditie van de christelijke meditatie, waarna de stille meditatie volgt. Na de meditatie wordt de bijeenkomst met een kort gebed en/of een gezamenlijk Onze Vader afgesloten.

De eerste woensdag van de maand is er gelegenheid een uurtje na te blijven om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

 • Data:  Elke woensdagavond, uitgezonderd juli en augustus
  Plaats:  St. Joris Pastorie, St. Jorislaan 51, 5614 AA EINDHOVEN
  Tijd:  Van 18.30 – 19.30 uur.
  Rond 18.30 sluit de deur, dus tijdig aanwezig . Ben je te laat, kun je tot 18.40 nog aanbellen.
  Kosten:  Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  Info, contact: Dora Kruijer, tel. 040-2118462
  mobiel 06 – 1700 8981.

Vrouw en Geloof

 Vrouw en geloof

Eens in de drie weken komen we met een groep vrouwen bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwerpen op het gebied van levensbeschouwing en samenleving.
Een keer in de zes weken bespreken we met elkaar een boek op dit gebied. Deze bijeenkomsten staan onder leiding van Dorien Sijm (theologe).
De andere bijeenkomsten ook om de zes  weken, worden door een van de deelnemers voorbereid. Hoewel de groep al lange tijd samenkomt, staat ze open voor enthousiaste vrouwen die mee willen doen.

 • Data:
  2017:  7 sept, 28 sept, 19 okt,  9 nov, 14 dec.
  2018:  25 jan, 15 feb,  8 mrt, 29 mrt, 19 apr, 17 mei, 31 mei.
  Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven
  Via zij-ingang links langs hoofdingang
  Tijd:      Donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur
  Kosten:  € 30 te voldoen op rekeningnummer:
  NL54 INGB 0001333477 t.n.v.  A.D.M. KLeene
  Contactpersoon: Wies Kleene  tel. 040-2218089
  email: w.kleene@planet.nl