Annulering van onze kerstvieringen (per 17 december)

Beste mensen,

Tot onze grote spijt zien we ons gedwongen om de vieringen met Kerstmis te annuleren.

Na de oproep van de regering en het advies van de bisschoppenconferentie om geen kerstnachtvieringen te organiseren om beweging van grote aantallen mensen tegen te gaan, lijkt het ons verstandig om de vieringen geen doorgang te laten vinden.

Omdat er nog niet heel veel aanmeldingen zijn ontvangen, hebben we het vermoeden dat ook onze kerkbezoekers twijfels hebben over de veiligheid. Het is jammer dat de vieringen niet doorgaan want de voorbereiding was praktisch afgerond.

Binnen Glorieux wordt alles gedaan om corona buiten de deur te houden. Een aantal regels, ook qua gebruik van de kapel, zijn aangescherpt en we respecteren de zorg voor de bewoners maar ook voor onze eigen kerkbezoekers.
De ziekenhuizen hebben het al moeilijk genoeg en we zullen met elkaar moeten zorgen dat we gezond blijven. Jammer genoeg is afstand bewaren daarvoor een van de belangrijkste aspecten.

De mensen die zich aangemeld hebben, hebben al persoonlijk bericht ontvangen.

De streaming is eveneens geannuleerd. Voorgangers voor een lege kapel vinden we geen optie.
Er zijn voldoende mooie vieringen die vanuit grote kerken worden uitgezonden op televisie.
We blijven uiteraard nadenken over het hervatten van onze vieringen, maar voorlopig zullen we deze lock down uit moeten zitten en vertrouwen op betere omstandigheden in 2021.

We wensen u sfeervolle kerstdagen en een voorspoedig maar vooral gezond 2021!
Bestuur Geloofsgemeenschap Augustinus