4F Familia Augustiniana

Familia Augustiniana Nederland, FAN- Eindhoven
Gespreksleider : Wim Sleddens (augustijn)

Gagelboschplein 5 , elke laatste  woensdag van de maand.

De groep leest en bespreekt telkens inspirerende teksten van Augustinus bijvoorbeeld zijn preken.
Onze voorkeur voor Augustinus en onze contacten met de augustijnen hangt samen met het willen leven vanuit de augustijnse spiritualiteit.                                                                                                                 

Tijd: elke laatste dinsdagavond van de maand.
Plaats: Gagelboschplein 5, 5654 KN Eindhoven
Info/ contactpersoon: Wim Sleddens
tel. 06-242 49 505.