4B Dichter bij de bijbel, dichter bij je geloof

10 maandagmiddagen

Sinds jaar en dag komt de bijbelgroep bijeen
in Huize Glorieux op de laatste maandag van de maand van 13.30 tot 15.00 u.
Deelnemers zijn zusters van barmhartigheid, bewoners van Huize Glorieux en van klooster Terhaghe en buurtbewoners (een groep van 15 – 18).

Het overkoepelend motto is: dichter bij de bijbel, dichter bij je geloof. Vorig jaar lazen we profetische teksten uit de bijbel én hedendaagse profeten.

De bijeenkomst bestaat uit de lezing van de teksten (met summiere uitleg) én het gesprek: het gesprek met de teksten en met elkaar. Pastor Ben Loonen legt uit en modereert het gesprek.

Voor het seizoen 2019 – 2020 lezen we in de bijbel en daarbuiten teksten in het verlengde
van Johannes 6, 51: “Voor het leven van de wereld.”

We starten onze zoektocht bij Johannes hoofdstuk 6.

Data:
in 2019: 26 augustus, 30 september, 28 oktober,
25 november
in 2020: 27 januari, 24 februari, 30 maart, 27 april,
25 mei en 29 juni

Tijd : 13.30 tot 15.00 uur.

Opgave en nadere informatie:
bij pastor Ben Loonen tel. 040 2947 570
(aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag) pastor@glorieuxpark.nl